foto9

Het vierde festival van ons "Westland Korenfestival" ligt alweer achter ons. De weergoden waren gunstig gestemd en beloofden ons een mooie en droge dag..In de ochtend zo rond een uurtje of tien kwamen de eerste deelnemers bij Partycentrum De Binnenhof in Naaldwijk binnendruppelen, na een heerlijk kopje koffie namen zij hun WKF-tassen met lunchpakketten in ontvangstv om zich vervolgens zo rond het middaguur te verzamelen op het Wilhelminaplein, waar de aftrap van het 4e festival werd ingezongen...onder toeziend oog van de speciaal hiervoor uitgenodigde wethouder Theo Duivenstijn.

Iedereen had er erg veel zin in en als een olievlek verspreidden de koren zich daarna over het centrum van Naaldwijk. Het publiek bleef spontan staan of zong enthousiast mee. Heel veel toehoorders waren speciaal voor deze dag naar Naaldwijk getogen. 14 koren, allen met hun "eigen" genre en repertoire, jong en oud. Om een uurtje of 5 was de grande finale op het Wilhelminaplein. Alle koren hadden zich weer verzameld en na de slotwoorden van onze voorzitter werd er gezamelijk luidkeels enkele liederen gezongen met last but not least het alom bekende "We'll meet again"; het publiek deed wederom met veel enthousiasme mee. De stille momenten werden opgevuld met een optreden van de bekende zanger Hans van Katwijk en een optreden van het 4-vrouw-sterke koor The Four Dees.

De organisatie kan beslist terugzien op een zeer geslaagde dag, zij zag alleen maar blije en tevreden gezichten en heeft heel veel complimenten mogen ontvangen. Vooral de koren hebben een superdag beleefd en hebben zich meer dan eens positief uitgelaten dat ze op dit gezellige festival mochten optreden.
Via mail en andere kanalen ontvingen we ontzettend leuke en spontane reacties. Van "het Dongenslevenslied" werd een regionale krant toegestuurd, waarin een artikel was opgenomen met foto's van hun deelname aan het korenfestival.

Namens het bestuur wil ik iedereen voor hun inzet bedanken die op zijn eigen wijze bondgenoot is van dit evenement. De goede samenwerking met Naaldwijk Winkelrijk en de Gemeente Westland, de sponsoren, niet te vergeten de korenbegeleiders, die geheel vrijwillig die dag gastheer/vrouw zijn om zo het programma en deelnemers in goede banen te leiden, de aandacht van de media, de deelnemende koren, en natuurlijk mogen we het publiek niet vergeten!!

Op de site staan de foto's van die dag. Foto's niet alleen door ons genomen, maar ook die door de deelnemers en vanuit het publiek naar ons zijn gestuurd. Een aantal berichten uit de media hebben we ook geplaatst.

Het bestuur gaat e.e.a. evalueren en na een korte pauze wordt de draad weer opgepakt en gaan alle bestuursleden zich voorbereiden op het organiseren van het LUSTRUM OP 21 SEPTEMBER 2013.

Tot ziens in 2013

Judith Stolze