foto9

De organisatie van het aanstaande korenfestival op 29 september draait op volle toeren. Ook dit jaar zullen er op 7 podiums weer 14 verschillende koren optreden. Gelukkig hebben er weer 14 koren zich aangemeld om hier enthousiast aan deel te nemen. We kunnen echt ontzettende leuke en goede koren verwelkomen, van allerlei genres: smartlappen, shanty, pop en niet te vergeten het kinderkoor! Kijk maar eens op onze deelnemerslijst! 

De technische ondersteuning is zo goed als geregeld. Richtlijnen voor de deelnemers staan verder op deze site vermeld.

We stellen het bijzonder op prijs dat de wethouder Theo Duijvestijn zich bereid heeft gevonden om het festival te komen openen. De opening vindt plaats om 12.30 uur op het grote podium, op het Wilhelminaplein.

De zanger Hans van Katwijk zal de stille momenten opvrolijken: van 16.35 uur tot 17.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur, daarna is het festival dan echt tot een einde gekomen. Het parkeerdak van winkelcentrum De Tuinen is wederom weer tot 19.30 uur geopend.