• _0007_IMG_0576_0001_Westlands-korenfestival_208.jpg
  • _0007_IMG_0576_0006_Westlands-korenfestival_072.jpg
  • _0007_IMG_0576_0002_Westlands-korenfestival_196.jpg
  • _0007_IMG_0576_0007_Westlands-korenfestival_065.jpg
  • _0007_IMG_0576_0005_Westlands-korenfestival_075.jpg
  • _0007_IMG_0576_0008_Westlands-korenfestival_025.jpg
  • _0007_IMG_0576_0004_Westlands-korenfestival_076.jpg
  • _0007_IMG_0576_0003_Westlands-korenfestival_084.jpg
  • _0007_IMG_0576_0000_Westlands-korenfestival_265.jpg

Een SHANTY is een lied dat vroeger aan boord van grote zeilschepen werd gezongen als arbeidslied. Er zijn verschillende soorten shanty's afhankelijk van het werk dat moest worden gedaan aan boord van een schip. Onder shanty's vallen ook liederen die werd gezongen in de beperkte vrije tijd aan boord. Deze liederen verhalen vaak van verre oorden. Hierbij zijn de onderwerpen vaak de vrouwen in de havensteden in verre landen en de liefde. Shanty wordt ook gezien als een protestlied op de slechte werkomstandigheden en de tirannie van de kapitein, stuurlieden en bootsman. De shantyman zong de coupletten voor en de bemanning zong het refrein.

Een shantykoor bestaat in principe alleen uit mannenstemmen. Voor de begeleiding en directie kunnen vrouwen deel uit maken van een shantykoor. Het repertoire moet hoofdzakelijk bestaan uit shanty's en kan aangevuld worden met zeemansliederen of lokale liederen, die gaan over de zee, haven of visserij. Verwant aan de shantykoren zijn de z.g. viswijvenkoren. Zij zingen over de historie van de zeevisserij van uit het thuisperspectief.

De oorsprong van het woord "shanty" is niet duidelijk. Het wordt vaak verwant geacht met de "slave shanty" ofwel slavenhut. Hierbij worden dan de liederen die door de slaven op de plantages werden gezongen als voorloper gezien van de liederen op de zeilvaart. Ook wordt het woord "shanty" wel gezien als een verbastering van het Franse woord "chant", dat "lied" betekent.

Een SMARTLAP is een ironische benaming voor het levenslied en dan vooral voor die vormen van het levenslied waarin een sentimentele geschiedenis wordt verteld. De benaming was oorspronkelijk neerbuigend bedoeld.

Het woord kam in zwang aan het begin van de jaren zestig, toen velen n.a.v. de successen van de Zangeres-Zonder-Naam een weerzin opbouwden tegen het genre. Deze niet-liefhebbers spraken met een zekere minachting van een smartlap, afgeleid van de Duitse woorden Schmachtlappen (zwijmelaar) en Schmachtfetzen (sentimenteel lied). Deze woorden betekenen letterlijk "smachtlap".

In de jaren negentig groeide het woord smartlap met de opkomst van smartlappenkoren en smartlappenfestivals uit tot een geuzennaam. Artiesten maakten sentimentele liedjes over armoede, zieke moeders en stervende kinderen aan het begin van de 20e eeuw populair. De geboorte van de typische smartlap is daarmee geen eeuwenoud verschijnsel, maar een onderdeel van de opkomst van de Nederlanse amusementsindustrie.
Het lijkt, vanwege het volkse karakter van de smartlap, waarschijnlijk dat het genre geïnspireerd is op het repertoire van markt- en straatzangers uit de 19e eeuw, en daarvoor.

POPMUZIEK  is een afkorting van "populaire" muziek. het is evenals eigentijdse muziek een verzamelnaam voor tal van stijlen in de muziek, meer gericht op de populariteit dan naar de diversiteit van de muziek.
De gemeenschappelijke noemer van popmuziek is dat een breed publiek toegang heeft tot de muziek. In wezen is dat tegenwoordig altijd het geval, maar in de tijd dat de term ontstond, na 1945, was het voor het eerst dat muziek bereikbaar werd voor iedereen.

De term popmuziek is nauw verbonden met termen als jeugdcultuur, massacultuur en commercie. Popmuziek is te zien als een van de verworvenheden van de nieuwe cultuurbeleving na de WOII, waarin cultuur gemeengoed werd voor iedereen, veroorzaakt door verbetering en beschikbaarheid van de technologie. Daarnaast gaf de economische impuls die in de jaren 50 ontstond, jongeren de gelegenheid consument te worden. In de eerste jaren van de popmuziek wordt zij steeds meer de uitingsvorm voor jongeren. Muziekinstrumenten die in de popmuziek worden gebruikt zijn  hoofdzakelijk de elektrische gitaar, de basgitaar, drums en de synthesizer.

Een kenmerkend aspect in de popmuziek werd zichtbaar in de carrière van Elvis Presley, die voor het eerst het medium TV gebruikte als een verlengde van het traditionele podium. Zijn bekendheid en populariteit namen voor die tijd ongekende vormen aan. Het begrip popidool was geboren.
Vanaf nu had de jeugd de popmuzikant om zichzelf aan te spiegelen en aan op te trekken. Typerend is een constant, soms hysterisch, geschreeuw van fans bij concerten. Optredens van muzikanten nemen immense vormen aan met grote massa's mensen. Waren het in de jaren zestig nog kleine zalen met enkele honderden mensen, de jaren daarna werden er al stadions afgehuurd voor grote wereldtournees en ook het muziekfestival  deed zijn intrede...

 

Bron: Wikipedia.